BannerHieude

Đĩa thời Minh vẽ rồng màu xanh lục
  • 22/11/2016 06:55
  • |
  • 1764 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Woolley & Wallis
Website: http://www.woolleyandwallis.co.uk/
Tin gốc: Link
Thời gian: 15/11/2016
Giá dự kiến £30.000 - £50.000
(840.485.700 VND - 1.400.809.500 VND)
Giá đấu thành công: £62.000
(1.737.003.780 VND)

Chiếc đĩa quý hiếm của hoàng gia vẽ 3 con rồng màu xanh lục. Trong lòng đĩa vẻ một con rồng 5 móng, xung quanh là mây. 2 con rồng 5 móng được vẽ ở vành miệng phía bên ngoài. Móng thứ 5 của rồng đã bị xóa mờ.

Dưới trôn có 6 chữ "Đại Minh Chính Đức Niên Chế" ("大明正德年製") bằng men lam.

Niên đại 1506 - 1521.

Kích thước: đường kính: 19,8 cm.

Chi tiết mặt rồng ở lòng đĩa

Ảnh chi tiết rồng 5 móng trong lòng đĩa. 1 móng đã bị xóa

Ảnh chi tiết rồng 5 móng trong lòng đĩa. 1 móng đã bị xóa

Ảnh chi tiết rồng 5 móng ở vành ngoài của đĩa. 1 móng đã bị xóa

Ảnh chi tiết rồng 5 móng ở vành ngoài của đĩa. 1 móng đã bị xóa

 

Ảnh chi tiết rồng 5 móng ở vành ngoài của đĩa. 1 móng đã bị xóa

Ảnh chi tiết rồng 5 móng ở vành ngoài của đĩa. 1 móng đã bị xóa

Hiệu đề "Đại Minh Chính Đức Niên Chế"

Các bài khác