BannerHieude

Chiếc bình có men vàng hoàng đế thời Càn Long.
  • 18/11/2016 03:44
  • |
  • 1526 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Woolley & Wallis
Website: woolleyandwallis.co.uk
Tin gốc: Link
Thời gian: 15/11/2016
Giá dự kiến £20.000 - £30.000
(560.323.800 VND - 840.485.700 VND)
Giá đấu thành công: £50.000
(1.400.809.500 VND)

Chiếc bình dáng quả lê, phủ lớp men màu vàng hoàng đế, đề tài trang trí là đôi chim cút và cây kê. Trên thân bình có 4 chữ "Càn Long Niên Chế" (乾隆年製).

Niên đại: 1736 -1795

Ghi chú: Càn Long là hoàng đế thứ 6 đời nhà Thanh, trị vì 1711 -1799

Kích thước: chiếc bình cao 12 cm. Tổng chiều cao cả chân đế là 20 cm.

 

 

 

Các bài khác