BannerHieude

Lọ Đấu Thái hoàng cung đặc biệt quý hiếm.
  • 26/08/2016 11:54
  • |
  • 1723 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Woolley & Wallis
Website: woolleyandwallis.co.uk
Tin gốc: Link
Thời gian: 15/11/2016
Giá dự kiến £100.000 - £200.000
(2.801.619.000 VND - 5.603.238.000 VND)
Giá đấu thành công: £820.000
(22.973.275.800 VND)

Chiếc lọ đặc biệt quý hiếm thuộc dòng đồ sứ Đấu Thái, được làm từ lò quan dụng.

Dưới trôn có 6 chữ "Đại Thanh Ung Chính Niên Chế" 

Niên đại: Thời vua Ung Chính (1723-1735)

Kích thước: cao 10,4 cm | ngang: 11 cm

 

Bài viết liên quan:

Đồ sứ Đấu Thái Trung Quốc (Doucai)

 

 

Các bài khác