BannerHieude

Chiếc bát trắng-xanh thời Quang Tự
  • 25/08/2016 05:10
  • |
  • 2543 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Kaminski Auctions
Website: LiveAuctioneers.com
Tin gốc: Link
Thời gian: 27/08/2016
Giá dự kiến $800 - $1.200
(16.876.000 VND - 25.314.000 VND)

Thông tin phiên đấu giá:

Nhà tổ chức đấu giá: Kaminski Auctions

Phiên đấu giá: nghệ thuật và đồ cổ.

Hiện vật thuộc lô 2015

Mô tả:

Chiếc bát sứ trắng-xanh thời Quang Tự, thế kỷ 19. Trang trí đề tài hoa sen. Dưới trôn có hiệu đề thời Quang Tự.

Kích thước: cao: 27,3 cm

 

Hình ảnh hiện vật

Thông tin về hiện đề

http://covattinhhoa.vn/hieude

 

Các bài khác