BannerHieude

Tủ thờ Việt Nam, thế kỷ 19
  • 27/06/2016 04:20
  • |
  • 1847 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Drouot
Website: https://www.drouotlive.com/
Tin gốc: Link
Thời gian: 27/06/2016
Giá dự kiến £500 - £600
(14.008.095 VND - 16.809.714 VND)

Phiên đấu giá đồ nghệ thuật châu Á

Hiện vật: Chiếc tủ thờ.

Mô tả: Chiếc tủ thờ trang trí rồng và phượng, hoa anh đào.

Niên đại: Thế kỷ 19

Kích thước: Cao 131cm  | rộng 140cm | sâu: 62cm

Ghi chú: Xem thêm hình ảnh hiện vật: link

 

Các bài khác