BannerHieude

Bể cạn trắng-xanh thời Minh.
  • 07/03/2016 05:46
  • |
  • 3480 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: I. M. Chait Gallery
Website: chait.com
Tin gốc: Link
Thời gian: Từ 21/03/2016 1:00 - 20/03/2016 1:00
Giá dự kiến $600.000 - $800.000
(12.657.000.000 VND - 16.876.000.000 VND)

Hiện vật cực kỳ quý và hiếm. bể cạn sứ trắng -xanh. Dáng vuông thon dần về phía đáy. Mỗi mặt đều được vẽ rất chi tiết mềm mại. Cánh rồng với đuôi lửa. Vành miệng có 6 chữ thời Tuyên Đức và trang trí hoa.

Kích thước: rộng: 45,72 cm.

Nguồn gốc: Bộ sưu tập Wolch.

ghi chú: Thời gian đã đổi sáng múi giờ của VN.

 

Các bài khác