BannerHieude

Hộp phấn chu đậu
  • 24/02/2016 05:54
  • |
  • 2766 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Invaluable
Website: http://www.invaluable.com
Tin gốc: Link
Thời gian: Từ 10:00 - 10:00 25/03/2016
Giá dự kiến £100 - £140
(2.801.619 VND - 3.922.267 VND)

Hộp phấn từ con đầu bị đắm 1490.

Niên đại: thế kỷ 14-15

Kích thước: nặng 168g  |  đường kính: 8cm.

Tình trạng: lành.

 

Các bài khác