BannerHieude

Đĩa Chu Đậu
  • 24/02/2016 05:44
  • |
  • 2765 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Invaluable
Website: http://www.invaluable.com
Tin gốc: Link
Thời gian: Từ 10:00 - 10:00 25/03/2016
Giá dự kiến £100 - £400
(2.801.619 VND - 11.206.476 VND)

Đĩa chu đậu từ con tầu đắm ở Hội An, Việt Nam. Dưới trôn đĩa có dán số là cổ vật được trục vớt từ tầu đắm Cù lao chàm (Hội An)

Niên đại: Thế kỷ 14-15

Kích thước: nặng 157 g | đường kính: 24cm

Các bài khác