BannerHieude

Linh thú voi-sư tử (Gajasimha)
  • 24/02/2016 05:21
  • |
  • 2158 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Invaluable
Website: http://www.invaluable.com
Tin gốc: Link
Thời gian: Từ 14:00 - 14:00 07/03/2016
Giá dự kiến d38.000.000 - d64.000.000
(38.000.000 VND - 64.000.000 VND)

Linh thú voi-sư tử

Niên đại từ thế kỷ 11- 14.

Nguồn gốc hiện vât: từ bộ sưu tập cá nhân.

Kích thước: cao 54cm.

Ghi chú: Thời gian đã chuyển theo giờ Việt Nam.

Các bài khác