BannerHieude

Chiếc liễn trắng-xanh thời Minh
  • 15/12/2015 05:45
  • |
  • 4190 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: LiveAuctioneers
Website: https://www.liveauctioneers.com
Tin gốc: Link
Thời gian: 19/12/2015
Giá dự kiến $600 - $1.000
(12.657.000 VND - 21.095.000 VND)

Mô tả:Chiếc liễn trắng-xanh vẽ hoa và các con linh vật.

Niên đại: Thời Nguyên hoặc Minh

Kích thước: Cao: 25,4 cm | rộng: 29,21 cm

 

 

Các bài khác