TIN BÀI

VTC10-Văn hoá Việt - đưa tin về hoạt động của nhóm Tâm Phát

Sắc phong là văn bản truyền mệnh lệnh của vua phong chức tước cho quý tộc, quan chức, khen thưởng những người có công với đất nước hoặc phong thần và xếp hạng cho các vị thần được thờ trong các đình đền trong tín ngưỡng làng xã của người Việt .Gần 4 năm qua, cô giáo Hồ Thị Hà ở Thanh Hóa đã đi sưu tầm và cung tiến miễn phí nhiều sắc phong về các đình làng.

Bình luận
LƯU BÚT