TIN BÀI

[Chùm ảnh] Cung tiến sắc phong về đình thôn Tăng Thịnh - xã Lý Học - huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Bà Hồ Thị Hà, đại diện nhóm Tâm Phát phát biểu.

Ông Điệp, phó phòng văn hóa huyện Vĩnh Bảo.

Ông Phạm Văn Hiệp, bí thư chi bộ thôn Tăng Thinh nhận sắc phong.

Biên bảo bàn giao sắc phong.

Thụ hưởng lộc làng.

Bình luận
LƯU BÚT