Sắc Ngưu Lang thiên bồng

Ngưu Lang thiên bồng, thông minh tuệ trí, hoàng dụ anh linh, cảm ứng.tái hưu tá thánh, hộ quốc tế thế an dân, phố hóa viên lộc

Sắc cho thiên thần là : Ngũ vị tinh tú

Ngũ vị tinh tú, Bắc Đẩu quang chiếu thần cơ phổ diệu, chiếu minh xán lạn, chương lãng huy hoàng, trứ đức, ánh hưởng tế trị phù tộ kính thiên  pháp tổ

LƯU BÚT MỚI
Lưu bút
Nội dung (*)
BÌNH LUẬN MỚI