Cổ vật tinh hoa

Cổ vật

Hiệu đề trên gốm sứ nhà Minh, thời kỳ Tuyên Đức (Xuande Period)
  • 03/12/2013 06:41
  • |
  • 4743 Lượt xem
  • |
  • 0 Lượt yêu thích


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Khuyến cáo: thông tin mang tính tham khảo.

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: www.teadust.com)

người thích

Bài viết mới cập nhật


Cố vật ở nước ngoài

Chiếc bát men trắng Định diêu thời Tống

Lúc 18:30 08/08/2015

Dự kiến: $800-$1.200

Chiếc đỉnh pháp lam tuyệt vời thời Càn Long (tk 18/19)

Lúc 18:30 08/08/2015

Dự kiến: $1.200-$1.800

Chiếc bình thời tống

Ngày: 25/07/2015

Dự kiến: $40.000-$60.000

Chiếc bình trắng-xanh dáng tu hú có 2 dấu triện

Ngày: 24/06/2015

Dự kiến: $5.000-$10.000

Các bình luận khác trong chuyên mục