Chúc mừng năm mới 2016

Cổ vật

Hiệu đề trên gốm sứ nhà Minh, thời kỳ Tuyên Đức (Xuande Period)
  • 03/12/2013 06:41
  • |
  • 5259 Lượt xem
  • |
  • 0 Lượt yêu thích


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Khuyến cáo: thông tin mang tính tham khảo.

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: www.teadust.com)

người thích

Bài viết mới cập nhật


Cố vật ở nước ngoài

Đĩa sứ trắng-xanh

Ngày: 19/12/2015

Dự kiến: $500-$800

Chiếc liễn trắng-xanh thời Minh

Ngày: 19/12/2015

Dự kiến: $600-$1.000

Chiếc cốc trắng-xanh thời Thanh

Ngày: 19/12/2015

Dự kiến: $200-$500

Đĩa trắng-xanh tráng men đỏ và xanh lá cây

Ngày: 01/12/2015 - 15/12/2015

Dự kiến: $4.000-$6.000

Các bình luận khác trong chuyên mục