Banner_BattrangRongnoi

Cổ vật

Hiệu đề trên gốm sứ nhà Minh, thời kỳ Tuyên Đức.
03/12/2013 06:41| 7711 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Khuyến cáo: thông tin mang tính tham khảo.

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: www.teadust.com)

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Triện thư của vua Càn Long

Ngày: 14/12/2016

Giá thành công: €21.000.000

Đĩa thời Minh vẽ rồng màu xanh lục

Ngày: 15/11/2016

Giá thành công: £62.000

Chiếc bình có men vàng hoàng đế thời Càn Long.

Ngày: 15/11/2016

Giá thành công: £50.000

Lọ Đấu Thái hoàng cung đặc biệt quý hiếm.

Ngày: 15/11/2016

Giá thành công: £820.000

Chiếc bát trắng-xanh thời Quang Tự

Ngày: 27/08/2016

Dự kiến: $800-$1.200

Các bình luận khác trong chuyên mục