Cổ vật tinh hoa

Cổ vật

Hiệu đề trên gốm sứ nhà Minh, thời kỳ Tuyên Đức (Xuande Period)
  • 03/12/2013 06:41
  • |
  • 3670 Lượt xem
  • |
  • 0 Lượt yêu thích


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Khuyến cáo: thông tin mang tính tham khảo.

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: www.teadust.com)

người thích

Bài viết mới cập nhật


Cố vật ở nước ngoài

Bình gốm Quan Diêu

Ngày: 07/04/2015

Giá thành công: $14.600.000

Ngọc Ấn trắng cực quý hiếm "Ung Chính Ngự Bút Chi Bảo"

Ngày: 07/04/2015

Giá thành công: $13.534.680

Bình màu dáng Bá Huê Tôn thời Khang Hy

Ngày: 18/04/2015

Dự kiến: $400-$600

Chiếc bát sứ trắng-xanh phỏng theo thời Thanh

Ngày: 08/04/2015

Dự kiến: $1.200-$1.800

Lọ hít bằng ngọc trắng

Ngày: 04/04/2015

Dự kiến: $10.000-$15.000

Các bình luận khác trong chuyên mục