Cổ vật

Hiệu đề trên gốm sứ nhà Minh, thời kỳ Tuyên Đức (Xuande Period)
  • 03/12/2013 06:41
  • |
  • 1848 Lượt xem
  • |
  • 0 Lượt yêu thích


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Khuyến cáo: thông tin mang tính tham khảo.

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: www.teadust.com)

người thích

Bài viết mới cập nhật


Cố vật ở nước ngoài

Chiếc Long sàng của vua Thành Thái

Ngày: 13/06/2014

Giá thành công: €100.000

Chuông đồng Yongzhong thời Minh

Ngày: 09/06/2014

Dự kiến: €1.000-€1.500

Đồ đồng thời Minh

Ngày: 09/06/2014

Dự kiến: €1.500-€2.000

Lư hương đồng thời Thanh

Ngày: 09/06/2014

Dự kiến: €1.500-€2.000

Tượng Đức Phật Di Lặc

Ngày: 07/06/2014

Dự kiến: £525-£700

Các bình luận khác trong chuyên mục