BannerHieude

Cổ vật

Hiệu đề thường dùng trên đồ gốm sứ thời Khang Hy
29/03/2013 09:58| 23019 Lượt xem| 1 Lượt yêu thích
Hiệu đề thường dùng trên đồ gốm sứ thời Khang Hy Áp dụng cho tất cả các loại gốm sứ bao gồm cả đồ sứ men lam (blue and white)
Ba tranh chân dung Hoàng Đế Khang Hy - Thanh

Ba tranh chân dung Hoàng Đế Khang Hy - Thanh

Tại vị 7 tháng 2, 1661 – 20 tháng 12, 1722

Tiền nhiệm Thuận Trị Đế

Kế nhiệm Ung Chính Đế

Vợ 4 hoàng hậu và 1200 phi tần

Hậu duệ 37 người, bao gồm 25 nam và 12 nữ

Tên đầy đủ Ái Tân Giác La Huyền Điệp

Niên hiệu Khang Hi

Thụy hiệu Nhân Hoàng đế

Hoàng tộc Nhà Thanh

Thân phụ Thuận Trị Đế

Sinh 4 tháng 5, 1654

Mất 20 tháng 12, 1722 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Đại Thanh Khang Hy niên chế theo 2 cách viết thường và kiểu triện.

"Đại Thanh Khang Hy niên chế" theo 2 cách viết thường và kiểu triện.

Bên trái là lối viết chữ thường; Bên phải là lối viết theo kiểu chữ triện mà theo Gotheborg.com cho biết có thể khẳng định không thể hiện diện trên đồ gốm sứ thật sự sản xuất dưới thời Khang Hy. Sir Harry Garner đã có ý kiến cho rằng hiệu đề Khang Hy có thể phân thành ba nhóm theo trình tự thời gian dựa vào sự khác biệt cơ bản trong cách viết tiếng Hán: Thời kỳ đầu: với nét chữ nét đậm. Thời kỳ giửa: các hiệu đề được viết tự do, Thời kỳ cuối: Chữ viết chính xác, chặc chẻ với cở chữ khá nhỏ lối viết ít tự do hơn hai nhóm khác. Đặc biệt thường thấy ở những đồ vật kích thước nhỏ và chất lượng thượng hạng ví dụ như ở các đồ thuộc dòng men màu mận ‘peach bloom”. Suốt thế kỷ 18 các loại hiệu đề Khang Hy trên đồ gốm sứ dường như chưa bị sao chép. Một lý do khã dĩ giải thích có thể là  cả hai triều đại Ung Chính và Càn Long đã bận bịu trong việc quan tâm về hình ảnh của thời đại riêng của họ và thấy rằng các thiết kế gốm sứ riêng của mình nổi trội hơn những thời kỳ trước.Trong thời kỳ đầu của Hoang Đế Khang Hy sáu văn tự hiệu đề nhà Minh của thời kỳ Hoàng Đế Thành Hóa  cũng được tìm thấy và đôi khi là thời Minh Thế Tông, nhưng càng về cuối triều đại Khang Hy hiệu đề KH 6 văn tự kiểu thường là thường được dùng nhất. Các hiệu đề gốm sứ thời Khang Hy thật sự nên là loại có sáu văn tự. Các hiệu đề “Khang Hy niên chế” duy nhất là hiệu đề thật là loại được viết bên trong khung vuông đôi và được độc quyền dùng trang trí trên các vật dụng cung đình, loại đồ sứ ngự dụng cao cấp nhất. Tất cả các hiệu đề Khang Hy bốn chữ không có viền bao đều được làm từ/trong khoảng thời kỳ Quang Tự (1875 – 1908)  vào lúc ấy bốn văn tự kiểu Kaishu được dùng rộng rải nhất.

Imperial Kangxi mark. Middle period: freely written marks, rather loose.

Imperial Kangxi mark. Middle period: freely written marks, rather loose.

Imperial Kangxi mark. Late period: Precise, tight, rather small and less

Hiệu đề Khang Hy nhưng không phải trên gốm sứ ngự dụng - non-imperial wares

Dưới đây là các hiệu đề thời Khang Hy phần lớn là dân dụng khác do Vermeer and Griggs đề nghị: (click  trên hình để phóng lớn)

KhanhHoaThuyNga (dịch và biên soạn)

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: KhanhHoaThuyNga)

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283