BannerHieude

Điển tích - Điển cố

Tích Bách Lý Hề chăn Trâu đọc sách
21/02/2017 04:50| 1302 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích

 

2 câu thơ

何待芸窗問学, 

須知牧野流芳.

Hà đãi vân song vấn học
Tu tri mục dã lưu phương

 

Dịch

"Cứ gì phải học bên song cửa

Chăn trâu chăm học vẫn tiếng thơm"

 

Bá Lý Hề  hay Bách Lý Hề (百里奚);  còn được gọi là Ngũ Cổ đại phu (五羖大夫)  là một chính trị gia nổi tiếng, tướng quốc (tể tướng) của nước Tần thời Xuân Thu ....Một tấm gương vượt khó học tập thành danh của người xưa.

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283