BannerHieude

Tin trong nước

"Rồng bay-Nghệ thuật cung đình Việt Nam" trưng bày tại Pháp
09/07/2014 05:47| 3542 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích
Triển lãm có quy mô lớn giới thiệu và tôn vinh biểu tượng rồng trong văn hóa, lịch sử Việt Nam. Đặc biệt sẽ có những hiện vật lần đầu tiên được trưng bày ở nước ngoài.

Một số hình ảnh hiện vật có mặt trong buổi trưng bày.

[Cổ vật tinh hoa: http://covattinhhoa.vn/]

Tòa tượng Cửu Long Phật Đản bằng gỗ, sơn son thếp vàng. Niên đại cuối tk 18, đầu tk 19. Kích thước: cao 104 cm | rộng 52cm. Thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia châu Á Guimet (Paris, Pháp).

 

[Cổ vật tinh hoa: http://covattinhhoa.vn/]

Tượng rồng bằng vàng, Triều Nguyễn, niên hiệu Thiệu Trị 2 (1842). Kích thước: cao: 12,9 cm | đường kính: 8,2 cm. Thuộc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

 

[Cổ vật tinh hoa: http://covattinhhoa.vn/]

Đỉnh trang trí rồng và nghê được làm bằng chất liệu gốm men rạn, triều Lê Trung Hưng, niên hiệu Vĩnh Hựu năm thứ 2 (1736), làng gốm Bát Tràng. Đã có sửa chữa. Kích thước: cao 59cm, rộng 40cm. Thuộc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

 

[Cổ vật tinh hoa: http://covattinhhoa.vn/]

Mũ xung thiên- mũ của vua Khải Định -Triều Nguyễn, thế kỷ 19-20. Kích thước: cao 28 cm, rộng 29 cm. Thuộc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

 

[Cổ vật tinh hoa: http://covattinhhoa.vn/]

Con nghê đồng thời Lê, thế kỷ 16-17. Kích thước: cao: 31cm. Thuộc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

 

[Cổ vật tinh hoa: http://covattinhhoa.vn/]

Kiến trúc trang trí thời Lý, thế kỷ 11. Kích thước: cao: 17 cm | rộng 43 cm | sâu: 22 cm. Thuộc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

 

[Cổ vật tinh hoa: http://covattinhhoa.vn/]

Con Rồng trong trang trí kiến trúc. Thời Lê, thế kỷ 18. Kích thước: cao:61 cm | rộng: 45 cm | sâu: 18 cm. Thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia châu Á Guimet (Paris, Pháp).

 

[Cổ vật tinh hoa: http://covattinhhoa.vn/]

Kiếm vàng "An dân bảo kiểm", thời vua Khải Định (1916-1925). Kích thước: cao: 90,3 cm. Thuộc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

 

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283