Tra cứu hiệu đề

Chức năng đang trong quá trình xây dựng. Thông tin chỉ có giá trị tham khảo.
Mỹ Ngọc
Hiệu đề: 美玉
Niên đại: 1845
Hiệu đề (EN) : Beautiful jade

 

Thông tin về hiệu đề:

  • Hiệu đề này có trên:
    • Đồ sứ ký kiểu (ĐSKK)
    • Đồ sứ do Trung Hoa sản xuất.
  • Hiệu đề này có trên đồ sứ thời vua Khang Hy, nhà Thanh, Trung Quốc

Thông tin có liên quan

  • Năm Định Tỵ (1677) vua Khang Hy ra các lệnh cấm trên toàn Trung Hoa cũng như những lò ngự dụng, giới hạn việc sử dụng hiệu đề niên hiệu trên đồ gốm sứ trong một vài trường hợp. Do đó trong thời gian này nhiều hiệu đề khác đã được đưa vào sử dụng, trong đó có những hiệu đề từng sử dụng trước đây.
  • Thời vua Khang Hy (1662 - 1722). Hoàng đế thứ 4 của nhà Thanh.

Các bài liên quan