Tra cứu hiệu đề

Chức năng đang trong quá trình xây dựng. Thông tin chỉ có giá trị tham khảo.
Phác Ngọc
Hiệu đề: 璞玉
Hiệu đề (EN) : Uncut jade

 

Hình ảnh hiệu đề trên cổ vật.

Thông tin về hiệu đề

  • Hiệu đề này dùng trên Đồ sứ ký kiểu (ĐSKK).
  • Hiệu đề này được viết theo lỗi chứ triện.

Ghi chú: tham khảo tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn.

Thông tin liên quan

  • Đồ sứ ký kiểu (ĐSKK)
    • ĐSKK là dòng đồ sứ do Việt Nam đặt làm tại Trung Hoa dựa trên việc đề xuất các ý tưởng của người Việt về kiểu dáng, chủ đề trang trí, đồ án trang trí, thơ văn và hiệu đề.
    • Việc ký kiểu đồ sứ đã diễn ra trong hơn 2 thế kỷ (cuối thế kỷ XVII- thập niên đầu thế kỷ XX) bởi vua chúa, quan lại và thương gia của Việt Nam

Ghi chú: tham khảo từ luận án tiến sĩ của tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn (Đồ sứ Việt Nam ký kiểu tại Trung Hoa từ 1804 đến 1924 hiện tàng trữ tại bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế, 2002)

  • Thời triều Nguyễn, chỉ có 5 triều vua nhà Nguyễn là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Khải Định có ký kiểu đồ sứ ở Trung Hoa. Trên ĐSKK thời Nguyễn, thống kê được 52 hiệu đề niện đại trùng hợp với thời gian đi sứ của 25 sứ bộ trong tổng số 42 sứ bộ được nhà Nguyễn cử sang Trung Hoa từ thời Gia Long đến thời Khải Định. Ngoài việc ký kiểu đồ sứ cho triều đình, các sứ thần cũng đặt làm những món đồ sứ cho riêng mình để làm kỷ niệm, làm quà tặng hay dâng cúng cho những nơi thờ tự trong dòng họ, tiêu biểu là những đồ sứ do Đặng Huy Trứ đặt làm vào nắm 1868. Nhiều thương nhân, phú hộ giàu có cũng ký kiểu đồ sứ cho nhu cầu riêng. Ngoài ra, người Trung Hoa còn dựa vào những mẫu mã do quan lại đi sứ ký kiểu, để chế tác những đồ sứ mang hiệu đề hoàn toàn Trung Hoa nhưng có kiểu dáng, hoa văn, thơ văn như những món ĐSKK chính thức, để bán sang thị trường Việt Nam.