Tra cứu hiệu đề

Chức năng đang trong quá trình xây dựng. Thông tin chỉ có giá trị tham khảo.
Trường Mệnh Phú Quý
Hiệu đề: 长命富贵
Triều đại: Nhà Minh
Niên hiệu: Từ thời Gia Tĩnh đến Vạn Lịch
Niên đại: 1521-1620 (thế kỷ 16- 17)

富    长

 

贵    命

Hình ảnh hiệu đề trên cổ vật.

Thông tin về hiệu đề

  • Đây là loại hiệu đề mang ý nghĩa chúc tụng, cầu mong điều phúc.
  • Hiệu đề này thể hiện một mặt của đồng quan tiền cổ Trung Hoa. Hình tròn tượng trưng cho trời, hình vuông ở giữa biểu tượng cho đất. Ngoài tròn trong vuông là biểu trưng cho quẻ Thái tức sự thinh vượng. 4 chữ Trường Mệnh Phú Quý viết quanh hình vuông, cầu mong trường thọ trong giàu sang phú quý.
  • Hiệu đề này thường thấy trên những hiện vật có từ thời vua Gia Tinh (1521-1566) đến vua Vạn Lịch (1572-1620)

Các bài liên quan