Tra cứu hiệu đề

Chức năng đang trong quá trình xây dựng. Thông tin chỉ có giá trị tham khảo.
Phú Quý Giai Khí
Hiệu đề: 富贵佳器
Triều đại: Nhà Minh
Niên đại: 1368–1644

佳    富

 

器    贵

Hình ảnh hiệu đề trên cổ vật.

Thông tin về hiệu đề

  • Đây là loại hiệu đề mang ý nghĩa chúc tụng
  • Hiệu đề này thường thấy trên những hiện vật có từ thời vua Gia Tinh đến vua Thiên Khải. (thế kỷ 16, 17)

Thông tin tham khảo

 

Bài viết tham khảo