Tra cứu hiệu đề

Chức năng đang trong quá trình xây dựng. Thông tin chỉ có giá trị tham khảo.
Vạn Phúc Du Đồng
Hiệu đề: 萬福攸同
Triều đại: Nhà Minh
Niên đại: 1368-1644

攸    萬

 

同    福

Hình ảnh hiệu đề trên cổ vật.

Thông tin về hiệu đề

  • Hiệu đề này có từ thời nhà Minh - Trung quốc
  • Đây là loại hiệu đề chúc tụng. Chúc cho nhiều(vạn) điều may mắn đến cùng lúc.
  • Chữ được viết theo lối Khải Thư.

 

Thông tin liên quan

  • Triều đại nhà Minh (1368 – 1644)

Thông tin tham khảo

  • Theo một số tài liệu thì hiệu đề này có từ thời vua Gia Tĩnh/Thiên Khải (nhà Minh). Link

Hiện vật có hiệu đề: Vạn Phúc Du Đồng

Hiện vật 1: Hiện vật có niên đại đầu thời Minh (1368-1644)

Nguồn: hiện vật thuộc bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (metmuseum.org)

 

Các bài liên quan