Quý vật tìm quý nhân

Quai Vạc Đồng Đông Sơn ( một bộ có 3 miếng)
Thông tin nhà sưu tập
Trần Thị Quỳnh Thư
Số điện thoại: 0982215443
Năm sinh: 1996
Địa chỉ: Thừa Thiên-Huế
Giao lưu thành công 0
Đã kết thúc
Thời gian bắt đầu: 05/03/2017 20:32
Thời gian kết thúc: 08/03/2017 09:19
Giá tham khảo: 15.000.000 VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 82
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Không biết thế kỉ nào

Mời anh chị đánh giá ạ😝😝😝😝😝😝
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật