Quý vật tìm quý nhân

Dầm trà sen liễu
Thông tin nhà sưu tập
Nhật Trường
Số điện thoại: 0937661554
Năm sinh: 1986
Địa chỉ: Đồng Nai
Giao lưu thành công 0
Đang giao lưu
Thời gian bắt đầu: 24/02/2017 17:4
Thời gian kết thúc:
Giá tham khảo: 3.700.000 VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 449
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Kính mời các bác Giao lưu dầm trà sen liễu dk 17,5cm. Tóc chân chim dưới trôn(Không âm ra ngoài),và xước bằng 1/2 hạt gạo như hình.
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật
MOD GIAO LƯU 17:48 01/03/2017

Chuẩn đồ tk19

Mạnh Trường 17:53 24/02/2017

Tỉnh/ thành phố:Hà Nội

Năm sinh:1975

Thông tin về hiệu đề Ngoạn Ngọc có thể tìm hiểu thêm tại đây: http://covattinhhoa.vn/hieude/detail/95/ngoan-ngoc.cvth
Mạnh Trường 17:53 24/02/2017

Tỉnh/ thành phố:Hà Nội

Năm sinh:1975

Chiếu dầm trà hiệu đề Ngoạn Ngọc vẽ rất tơ tóc. Chúc giao lưu thành công.