Quý vật tìm quý nhân

Bán 10 cuốn sách chơi đồ cổ ( 9 phô tô + 1 in màu ). Liên hệ 0989683015 hoặc inbox.
Thông tin nhà sưu tập
Đỗ Đăng Tạo
Số điện thoại: 0989683015
Năm sinh: 1989
Địa chỉ: Hà Nội
Giao lưu thành công 0
Đã kết thúc
Thời gian bắt đầu: 24/02/2017 16:30
Thời gian kết thúc: 28/02/2017 13:48
Giá tham khảo: 70 VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 126
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Giao lưu trên tinh thần học hỏi