Quý vật tìm quý nhân

Cổ tiền Việt nam: Gia Thái Thông Bảo
Thông tin nhà sưu tập
dangquochung
Số điện thoại: 0982.177.672
Năm sinh: 1980
Địa chỉ: Hà Nội
Giao lưu thành công 0
Đã kết thúc
Thời gian bắt đầu: 10/02/2017 18:28
Thời gian kết thúc: 20/02/2017 17:41
Giá tham khảo: 600.000 VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 148
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Tiền thời Lê Trung Hưng
Tiền Gia Thái TB đúc tương đối ít và chất lượng đúc kém nên bây giờ gặp không nhiều
xu này chất lượng như thế này bây giờ khó tìm
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật
  • Hết thời gian ai trả giá cao nhất thì sẽ là người thắng cuộc