Quý vật tìm quý nhân

Âu Bát Tràng
Thông tin nhà sưu tập
Dương Kiên
Số điện thoại: 0976 586 139
Năm sinh: 1976
Địa chỉ: Hà Nội
Giao lưu thành công 0
Đã kết thúc
Thời gian bắt đầu: 15/01/2017 20:46
Thời gian kết thúc: 22/01/2017 20:9
Giá tham khảo: 1.800.000 VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 44
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Kính mời các bác giao lưu âu bát tràng cao 21 cm, đường kính miệng 23 cm, bị tóc một đường và bị gãy 1 bên quai nhưng đã được gắn lại. ĐT Liên hệ - Dương Kiên 0976 586 139
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật