Quý vật tìm quý nhân

Thố Bát Tràng
Thông tin nhà sưu tập
Dương Kiên
Số điện thoại: 0976 586 139
Năm sinh: 1976
Địa chỉ: Hà Nội
Giao lưu thành công 0
Đã kết thúc
Thời gian bắt đầu: 15/01/2017 20:46
Thời gian kết thúc: 22/01/2017 20:5
Giá tham khảo: 4.000.000 VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 108
Số người dõi theo giao lưu này: 1
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Kính mời các bác giao lưu thố bát tràng cao 17 cm, đường kính 18 cm, bị tóc 2 đường như hình
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật