Quý vật tìm quý nhân

Thủy Trì Trần
Thông tin nhà sưu tập
Dương Kiên
Số điện thoại: 0976 586 139
Năm sinh: 1976
Địa chỉ: Hà Nội
Giao lưu thành công 0
Đã kết thúc
Thời gian bắt đầu: 15/01/2017 20:46
Thời gian kết thúc: 22/01/2017 20:1
Giá tham khảo: 35.000.000 VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 107
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Kính mời các bác giao lưu thủy trì trần cao 10 cm toàn lành
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật