Quý vật tìm quý nhân

Bát Nguyên
Thông tin nhà sưu tập
Dương Kiên
Số điện thoại: 0976 586 139
Năm sinh: 1976
Địa chỉ: Hà Nội
Giao lưu thành công 0
Giao lưu thành công
Thời gian bắt đầu: 15/01/2017 20:45
Thời gian kết thúc: 22/01/2017 19:58
Giá tham khảo: 4.000.000 VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 223
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Kính mời các bác giao lưu 1 bát Nguyên toàn lành, đường kính 17cm
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật
Dương Kiên 02:27 27/01/2017

Tỉnh/ thành phố:Hà Nội

Năm sinh:1976

Đồ em đã giao lưu, cảm ơn các bác rất nhiều.