Cổ vật ở nước ngoài

* Danh sách các cổ vật đang được bán hoặc đấu giá bởi các website hoặc nhà đấu giá của nước ngoài.
* Thông tin này nhằm giúp các Nhà sưu tầm trong nước mua về các Cổ vật của Việt nam hoặc các cổ vật yêu thích khác.
Bình màu dáng Bá Huê Tôn thời Khang Hy
Đơn vị tổ chức: Station Hill Gallary
 
Thời gian: 18/04/2015
Giá dự kiến: $400 - $600
(8.438.000 VND - 12.657.000 VND)
 
Thời gian: 08/04/2015
Giá dự kiến: $1.200 - $1.800
(25.314.000 VND - 37.971.000 VND)
Lọ hít bằng ngọc trắng
Đơn vị tổ chức: Hubson Antiques Gallery
 
Thời gian: 04/04/2015
Giá dự kiến: $10.000 - $15.000
(210.950.000 VND - 316.425.000 VND)
Tượng phật bằng đồng với hiệu đề Càn Long
Đơn vị tổ chức: Holly Auctions
 
Thời gian: 05/04/2015
Giá dự kiến: $20.000 - $25.000
(421.900.000 VND - 527.375.000 VND)
Một cặp bình pháp lam thời Minh (1368-1644)
Đơn vị tổ chức: Arus Auctions
 
Thời gian: 12/04/2015
Giá dự kiến: $1.000 - $15.000
(21.095.000 VND - 316.425.000 VND)
Bình sứ màu thời Càn Long
Đơn vị tổ chức: liveauctioneers.com
 
Thời gian: Từ 13:00 - 13:00 27/12/2014
Giá dự kiến: $3.000 - $5.000
(63.285.000 VND - 105.475.000 VND)
 
Thời gian: Từ 22/09/2014 - 21/09/2014
Giá dự kiến: $50.000 - $60.000
(1.054.750.000 VND - 1.265.700.000 VND)
Ống bút thời Khang Hy.
Đơn vị tổ chức: Roland Auctions NY
 
Thời gian: Từ 18:00 - 18:00 20/09/2014
Giá dự kiến: $1.000 - $1.500
(21.095.000 VND - 31.642.500 VND)
Chóe Phúc - Lộc - Thọ
Đơn vị tổ chức: Christie's
 
Thời gian: Từ 18/09/2014 - 19/09/2014
Giá dự kiến: $30.000 - $50.000
(632.850.000 VND - 1.054.750.000 VND)
Bát mảu rất hiếm thời Khang Hy (1662-1722)
Đơn vị tổ chức: Christie's
 
Thời gian: Từ 18/09/2014 - 19/09/2014
Giá dự kiến: $40.000 - $60.000
(843.800.000 VND - 1.265.700.000 VND)