Cổ vật ở nước ngoài

* Danh sách các cổ vật đang được bán hoặc đấu giá bởi các website hoặc nhà đấu giá của nước ngoài.
* Thông tin này nhằm giúp các Nhà sưu tầm trong nước mua về các Cổ vật của Việt nam hoặc các cổ vật yêu thích khác.
 
Thời gian: Từ 22/09/2014 - 21/09/2014
Giá dự kiến: $50.000 - $60.000
(1.054.750.000 VND - 1.265.700.000 VND)
Ống bút thời Khang Hy.
Đơn vị tổ chức: Roland Auctions NY
 
Thời gian: Từ 18:00 - 18:00 20/09/2014
Giá dự kiến: $1.000 - $1.500
(21.095.000 VND - 31.642.500 VND)
Chóe Phúc - Lộc - Thọ
Đơn vị tổ chức: Christie's
 
Thời gian: Từ 18/09/2014 - 19/09/2014
Giá dự kiến: $30.000 - $50.000
(632.850.000 VND - 1.054.750.000 VND)
Bát mảu rất hiếm thời Khang Hy (1662-1722)
Đơn vị tổ chức: Christie's
 
Thời gian: Từ 18/09/2014 - 19/09/2014
Giá dự kiến: $40.000 - $60.000
(843.800.000 VND - 1.265.700.000 VND)
 
Thời gian: Từ 16/09/2014 - 10/09/2014
Giá dự kiến: $30.000 - $50.000
(632.850.000 VND - 1.054.750.000 VND)
Chiếc đĩa Định diêu thời Tống.
Đơn vị tổ chức: Sotheby’s
 
Thời gian: Từ 16/09/2014 - 17/09/2014
Giá dự kiến: $15.000 - $20.000
(316.425.000 VND - 421.900.000 VND)
Chiếc bát tráng men đen thời Tống
Đơn vị tổ chức: Sotheby’s
 
Thời gian: Từ 16/09/2014 - 17/09/2014
Giá dự kiến: $7.000 - $9.000
(147.665.000 VND - 189.855.000 VND)
Đồng hồ Samuel Betts
Đơn vị tổ chức: Jeffrey Evans
 
Thời gian: 21/06/2014
Giá dự kiến: $800 - $1.200
(16.876.000 VND - 25.314.000 VND)
Giá đấu thành công: $109.250
(2.304.629.000 VND)
Chiếc Long sàng của vua Thành Thái
Đơn vị tổ chức: Rouillac
 
Thời gian: 13/06/2014
Giá dự kiến:
Giá đấu thành công: €100.000
(2.876.863.000 VND)
Chuông đồng Yongzhong thời Minh
Đơn vị tổ chức: Isabelle Bresset
 
Thời gian: 09/06/2014
Giá dự kiến: €1.000 - €1.500
(28.768.630 VND - 43.152.950 VND)