Cổ học tinh hoa

 • 13:37
 • Ngày 22-09-2015
 • |
 • 2900 Lượt xem
 • |
 • 0 Lượt yêu thích
“Đối diện với mỗi việc lớn cần phải ‘tĩnh khí'”, đây là câu nói mà thầy giáo của hai vị Hoàng đế cuối đời nhà Thanh đã dạy bảo học trò của mình.
 • 11:51
 • Ngày 06-07-2015
 • |
 • 6452 Lượt xem
 • |
 • 0 Lượt yêu thích
Trong những nền văn hóa truyền thống phương Đông, câu nói “tướng do tâm sinh” rất hay được nhắc đến. Ở đây “tướng” là chỉ hình thức biểu hiện bên ngoài của sự vật, còn sự thay đổi muôn hình vạn trạng của những biểu hiện bên ngoài này đều xuất phát từ trong nội tâm của con người.
 • 10:44
 • Ngày 10-04-2015
 • |
 • 1503 Lượt xem
 • |
 • 0 Lượt yêu thích
Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử
 • 09:41
 • Ngày 07-04-2014
 • |
 • 1703 Lượt xem
 • |
 • 0 Lượt yêu thích
Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng có một người nông dân nọ sở hữu một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình, vì thương con lừa, người nông dân đã quyết định nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm vài người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp.
 • 13:52
 • Ngày 04-03-2014
 • |
 • 1652 Lượt xem
 • |
 • 0 Lượt yêu thích
Người làm vua, điều cần nhất là phải giữ hết nghĩa làm vua và thương yêu giáo hoá dân. Cái chính sách giao hiếu với kẻ mạnh chỉ là cái thế phải thế, cái chính sách tự lo cho mạnh mới là toàn bằng cái lý ở mình.
 • 13:47
 • Ngày 04-03-2014
 • |
 • 1167 Lượt xem
 • |
 • 0 Lượt yêu thích
Vua Cảnh Công nước Tề có con ngựa quý, giao cho một người chăn nuôi. Con ngựa tự nhiên một hôm lăn ra chết. Vua giận lắm, cho là giết ngựa, sai ngay quân cầm dao để phanh thây người nuôi ngựa. Án Tử đang ngồi chầu thấy thế, ngăn lại hỏi vua rằng:
 • 10:48
 • Ngày 19-09-2013
 • |
 • 3276 Lượt xem
 • |
 • 0 Lượt yêu thích
Tìm hiểu một câu đối hay của Đông Các học sĩ Đinh Hồng Phiên
 • 15:00
 • Ngày 17-05-2013
 • |
 • 1669 Lượt xem
 • |
 • 0 Lượt yêu thích
Ở Trung Quốc, Chư Cát Lượng là một tên tuổi ai cũng biết. Nếu nói ai như Chư Cát Lượng, tức là khen người này nhiều mưu trí. Dưới đây là một câu chuyện về Chư Cát Lượng.
 • 14:19
 • Ngày 15-03-2013
 • |
 • 1510 Lượt xem
 • |
 • 1 Lượt yêu thích
Nước Tống có kẻ mất cái áo thâm. Anh ta ra đường tìm. Thấy người đàn bà mặc áo thâm, níu lại đòi rằng: “Tôi vừa mất cái áo thâm, chị phải đền trả tôi cái này”. Rồi cứ giữ chặt cái áo không buông ra nữa. Người đàn bà cãi: “Ông mất cái áo thâm, tôi biết đấy là đâu. Áo tôi mặc đây là áo của tôi, chính tay tôi may ra”. Anh kia nói: “Chị cứ phải đền trả áo cho tôi. Cái áo thâm tôi mất dày, cái áo thâm chị mặc mỏng. Lấy áo thâm mỏng của chị đền cái áo thâm dày cho tôi, còn phải nói lôi thôi gì nữa!” (Tử Hoa Tử)
 • 18:09
 • Ngày 27-02-2013
 • |
 • 1635 Lượt xem
 • |
 • 1 Lượt yêu thích
Vua Văn Công(1) nước Tấn(2) đi săn ham đuổi một con thú mải theo quá chân, thành lạc vào trong cái chầm(3) lớn không biết lối ra.

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283