Giới thiệu cổ vật

Đĩa vẽ đề án Long Ngư hý thủy

< >
Được đánh giá vào thời Gia Long, Đĩa vẽ họa Long Ngư hý thủy chàm tái mang ý nghĩa trọng dụng người hiền tài ra giúp nước giúp dân của triều đình. Hiện vật tương đối lành nguyên, phủ men kín, có vành bọc đồng.

Ở đây, ta vẫn bắt gặp đề án Long hý thủy biểu trưng cho sự may mắn và thăng tiến. Vẫn là hình ảnh rồng hút nước rất uy nghi và quyền lực biểu trưng cho nhà vua.  Nhưng bức họa có một chi tiết lạ là họa khóm sen kết hợp đề án cá chép hóa rồng. Đề án biểu trưng cho người hiền tài trong dân đang vượt qua các kỳ thi tuyển của triều đình hóa rồng ra giúp vua, giúp triều đình.

Vào Gia Long, sự cai trị và nền giáo dục dựa vào các giá trị Nho giáo vốn bị suy thoái bởi các triều đại trước và  vua luôn lưu ý việc học hành thi cử trong nước để tuyển lựa quan văn.

Nhà sưu tầm cho biết, nếu không có khóm sen, đề án biểu trưng cho hình ảnh thái tử chuẩn bị nối ngôi. Khóm sen đã biến đề án mang một ý nghĩa lớn lao hơn, nhân văn hơn rất nhiều.

Bài viết và góp ý xin gửi về lienlac@covattinhhoa.vn