BannerHieude

Cặp đĩa thời Tây Sơn
  • 17/03/2017 06:55
  • |
  • 2959 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €300 - €500
(7.148.700 VND - 11.914.500 VND)
Giá đấu thành công: €4.508
(107.421.132 VND)

Lô 33:

Cặp đĩa trang trí đề tài Long Thọ, vẽ rồng 4 móng đang hút nước từ dưới biển lên. Hai đĩa này chép lại từ dòng đồ Nội Phủ Thi Trung vẽ Long thọ.

Niên đại: thời Tây Sơn (1788 - 1802)

Hiệu đề: Trân Ngoạn.

Kích thước: đường kính: 14 cm.

 

Các bài khác