BannerHieude

Bình vôi ký kiểu
  • 15/03/2017 11:26
  • |
  • 540 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €150 - €250
(3.574.350 VND - 5.957.250 VND)
Giá đấu thành công: €644
(15.345.876 VND)

Lô: 45

Bình vôi, đồ sứ ký kiểu.

Niên đại: thế kỷ 19.

Kích thước: cao 13,5 cm.

Các bài khác