BannerHieude

Điếu
  • 15/03/2017 10:36
  • |
  • 224 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €250 - €350
(5.957.250 VND - 8.340.150 VND)
Giá đấu thành công: €1.803
(42.963.687 VND)

Lô: 38

Chiếc điếu trang trí hoa cúc và bướm, có niên đại thế kỷ 19.

Ghi chú: Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ tham gia đấu giá, xin vui lòng gửi email đến cho chúng tôi tại lienlac@covattinhhoa.vn

Các bài khác