BannerHieude

Đầu chim thần điểu (Garuda) bằng đất nung, văn hóa Chăm pa
  • 24/02/2016 05:08
  • |
  • 1754 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Invaluable
Website: http://www.invaluable.com
Tin gốc: Link
Thời gian: Từ 14:00 - 14:00 07/03/2016
Giá dự kiến d96.000.000 - d128.000.000
(96.000.000 VND - 128.000.000 VND)

Thông tin: Đầu thần điểu (Garuda) bằng đất nung của văn hóa Chăm Pa, tìm thấy ở thánh địa Mỹ Sơn. Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chăm pa cũng như là lăng mộ của các vị vua Chăm pa hay hoàng thân, quốc thích

Niên đại từ thế kỷ 11- 14.

Nguồn gốc hiện vât: từ bộ sưu tập cá nhân.

Kích thước: dài 1m.

Ghi chú: thời gian đã chuyển theo giờ Việt Nam.

 

Các bài khác